توضیحات

  • جهت شستشوی خارجی واژینال
  • جلوگیری از رشد و نمو باکتری و قارچ
  • شادابی و لطافت ناحیه واژینال