توضیحات

  • با ماندگاری ۴۸ ساعته
  • طراوت دهند و شاداب کننده پوست
  • حاوی عصاره بابونه ارگانیک
  • ضد عرق (مام) قوی بدن
  • فاقد آلومینیم و پارابن و الکل

 

استفاده از مام با ماندگاری ۴۸ ساعته باعث می شود هنگام تحرک ، بوی خوشایند و آرام بخش گل بابونه به مشام برسد. پس از اتمام تاثیر ۴۸ ساعته آن نیاز به شستشو و آبکشی ندارد. همچنین دئودورانت ایوروشه طراوت و شادابی طبیعی پوست را به همراه دارد. ضد عرق (مام) ایو روشه تاثیر قوی دارد که از گیاهان ارگانیک تهیه شده است.