توضیحات

همیشه یکی از دغدغه های ناخن کاران محترم استفاده از یک تیپ ناخن خوب و با کیفیت است که در هنگام کات کردن از وسط نشکند و جای برش ریش ریش نشود و دارای دوام باشد . تیپ ناخن کانواس مخصوص کاشت ژله ای و معمولی با کیفیت مطلوب یکی از گزینه های عالی و با صرفه می باشد .